Pravila privatnosti

Politika zaštite privatnosti

Ova pravila su objavljena 08.09.2022

24sata d.o.o. pridaje veliki značaj zaštiti ličnih podataka naših korisnika. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja sa informacijama koje 24sata d.o.o. prikuplja, obrađuje odnosno skladišti kada se posete naše internet stranice 24sata.hr, miss7.hr, missMAMA.hr, missZDRAVA.hr, autostart.hr, joomboos.hr, express.hr, gastro.hr., roosvaaj.hr

Obrada ličnih podataka koji se prikupljaju, obrađuju i skladište nakon poseta naših Internet stranicama temelji se uvek na propisanim pravnim osnovama, sve u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i EU. U svakom pojedinačnom slučaju kada obrađujemo vaše lične podatke daćemo vam obaveštenje kako o pravnoj osnovi na kojoj u tom slučaju obrađujemo iste tako i o vašim pravima vezanim za zaštitu ličnih podataka..

Voditelj obrade vaših ličnih podataka je: 24sata d.o.o.

Našeg službenika za zaštitu podataka možete dobiti na: zop@24sata.hr ili zopcentral@styria.hr

 • Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Ličnim podacima smatraju se oni podaci koji vas identifikuju ili mogu identifikovati (poput imena, pola, adrese, e-maila, IP adrese, poštanskog broja i dr.). 24sata d.o.o. prikuplja vaše lične podatke u slučaju kada ste nam ih učinili dostupnim (npr. prilikom naručivanja proizvoda ili pretplate, davanja pristanka), kada je to nužno da bismo ispunili neku obvezu koja proizilazi iz važećih propisa ili ugovora ili na temelju legitimnog interesa.

 • Korišćenje i otkrivanje odnosno prenos ličnih podataka

24sata d.o.o. koristiće vaše lične podatke za potrebe tehničkog upravljanja internet stranicama, analize preferencija, dostave opštih i individualnih ponuda stoga za potrebe naučnog istraživanja i primene novih tehnologija (poput mašinskog učenja i veštačke inteligencije) u svrhu optimizacije korisničkog iskustva i lične analize sadržaja, sve sa ciljem da vam se omogući pristup posebnim i očekivanim informacijama stoga za potrebe komunikacije sa vama. 
Obaveštavamo Vas da je moguće da Vaše lične podatke učinimo dostupnima i drugim društvima unutar Styria Media Grupe stoga našim klijentima i partnerima, a sve sa ciljem ispunjavanja svrhe za koju su lični podaci prikupljeni sa kojom Vas upoznajemo u ovoj Politici zaštite privatnosti. Takođe, 24sata d.o.o. savetuje svim roditeljima i starateljima da decu poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati sa ličnim podacima na internetu. Usluge koje pružamo nisu namenjene osobama mlađim od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati da li se odnose na osobe mlađe od 16 godina. 

 • Politika vezana za korišćenje i skladištenje Kolačića (HTTP cookies)

Naše internet stranice koje posećujete koriste kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se skladište na vašem hard disku, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje vašega računara prilikom sledećoj poseti stranice 24sata d.o.o.

Više o kolačićima možete saznati u našoj Politici kolačića.

 • Newsletter i pretplata

24 sata d.o.o. može obrađivati i Vaše lične podatke kao što je e-mail adresa. Spomenuto samo ukoliko ste nam dali dozvolu za slanje newslettera. U tom slučaju možemo Vam poslati elektronski bilten sa komercijalnim sadržajem za oglašavanje. Podatke koje ste nam dostavili kako biste se pretplatili na Newsletter koristiće se samo za slanje Newslettera. Ukoliko želite odustati od pretplate na Newsletter, to možete učiniti u bilo kom trenutku putem opcije otkazivanja pretplate koja se nalazi u Newsletteru. U slučaju otkazivanja pretplate, lične podatke koje smo prikupili u tu svrhu prestaćemo da obrađujemo. Moramo napomenuti kako pomenuti postupak neće uticati na valjanost podataka koji su ranije prikupljeni na temelju dane prijave.

Prikupljene podatke skladištimo samo za razdoblje tokom kojeg primate bilten i niste otkazali vašu prijavu za primanje istoga.

24sata d.o.o. u određenim situacijama skladno sa važećim propisima vezanim za zaštitu ličnih podataka, ali i propisa koji uređuju područje elektronskih komunikacija, može obrađivati i vašu e mail adresu i na temelju legitimnog interesa. Navedeno samo u izuzetnim slučajevima, primera radi ukoliko ste naš korisnik, ugovorili ste neku od naših usluga i sl. Svakako napominjemo kako u slučaju da se vaši podaci obrađuju na temelju legitimnog interesa možete u bilo kom trenutku prigovoriti obradi ili ostvariti neko od svojih prava. U svakoj situaciji u kojoj se vaši podaci obrađuju na ovaj način bićete adekvatno obavešteni o istom.

AWeber Systems, Inc.  je naš partner u postupku slanja i primanja newslettera. Radi  funkcionisanja servisa i sprečavanja zloupotrebe prikupljaju se i dele sedeći podaci: IP adresa, država, grad, poštanski broj, geografska širina, geografska dužina, regija, datum i vreme prijave na newsletter. Gorepomenuti podaci se spremaju na rok od 3 godine. Više o njihovim pravilima zaštite ličnih podataka pogledajte na: https://www.aweber.com/privacy.htm. Aweber Systems, Inc. Možete kontaktirati putem e-maila: help@aweber.com ili na adresu 1100 Manor Drive Chalfont, PA 18914, USA.

U slučaju da Vam naš Newsletter bude dostavljen od strane našeg poslovnog partnera, obaveštavamo Vas da naš poslovni partner takođe štiti sigurnost vaših podataka odgovarajućim, najsavremenijim tehničkim i organizacijskim merama. Naši poslovni partner ne smeju koristiti lične podatke u druge svrhe, osim onih za koje ste im dali dozvolu ili se obrađuju radi izvršenja ugovora ili njihove druge obaveze.

Usluge akvizicije, pretplate i pozivnog centra za potrebe pretplatničkog odnosa sa pretplatnicima na izdanja 24sata d.o.o. u ime i za račun 24sata d.o.o. vrši trgovačko društvo Styria medijski servisi d.o.o. sa sedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, OIB: 29005509482, koje je u tom slučaju izvršitelj obrade ličnih podataka. Dakle , postoji mogućnost da se vaši lični podaci dele i sa navedenim društvom.

 • Registracija na web portal

Za potrebe registracije korisnika na web portalu 24sata.hr prikupljaju se sledeći lični podaci: e-mail adresa, ime i prezime, korisničko ime, ime na eekranu. Osim navedenih podataka, u sklopu korišćenja funkcionalnosti komentarisanja sadržaja članaka web portala 24sata.hr od strane korisnika, prikupljaju se podaci o upisanim komentarima registrovanih korisnika, označavanje komentara korisnika (tzv. „flagiranje“) i slično. Podaci se koriste isključivo u svrhu registracije korisnika na web portal 24sata.hr i korišćenja funkcionalnosti komentarisanja članaka stoga se isti mogu promeniti ili izbrisati na korisničkom profilu ili na zahtev na e-mail adresu: podrska@24sata.hr. Svi podaci koje od vas tražimo nisu određeni kao obavezni. Primera radi, prilikom registracije korisnik može u neobavezno polje popuniti podatak o polu i/ili rođenja. U krajnjem slučaju možete dati pristanak na korišćenje navedenih podataka u svrhu ciljanog oglašavanja.

U slučaju registracije korisnika putem društvenih mreža, za potrebe iste prikupljaju se podaci kao što su: ime, prezime, fotografija sa društvenih mreža koju ste učinili dostupnom, država iz koje se korisnik registruje, ID korisnika društvene mreže, stoga vremenska zona iz koje se vrši registracija. Navedene se informacije beleže i prilikom svake registracije korisnika. Sve podatke koji su prilikom registracijskog postupka određeni kao obavezni prikupljamo kako bismo mogli da ispunimo naše obaveze kojima smo se obavezali da pružamo u slučaju registracije na web portalu.

 • Obrada ličnih podataka putem aplikacije 24sata

24sata ne upravlja direktno kolačićima koji se koriste kroz web view (instanca preglednika u aplikaciji).

Prilikom korišenja aplikacije, aplikacija sama ili putem trećih strana prikuplja lične podatke kao što je IP adresa, podatak koji identifikuje Vaš uređaj i lokaciju. Takođe, možete nam reći šta vas zanima (koja vrsta vesti). Navedene podatke obrađujemo kako bismo Vam slali (pružali) oglase i sadržaje prilagođene samo Vama.

Zavisno o korisnikovom uređaju i njegovim zadatim podešavanjima, ova aplikacija može da zatraži određena dopuštenja koja joj omogućavaju pristup podacima korisničkog uređaja kako je opisano u nastavku.

Prema zadatim podešavanjima, korisnik mora odobriti gorepomenuta dopuštenja (dati dozvolu) pre nego što može pristupiti odgovarajućim informacijama. Nakon što je korisnik dao dopuštenje može ga i opozvati u bilo kom trenutku.

Način na koji korisnik može davati dopuštenja vezana uz aplikaciju može zavisiti od uređaja i softvera korisnika.

Za šta 24sata traži odobrenje?

 • Dopuštenje za prikupljanje podataka o lokaciji
 • Koristi se za pristup približnoj lokaciji korisnika. Aplikacija može prikupljati, koristiti i deliti podatke o lokaciji korisnika kako bi pružala usluge temeljene na lokaciji.
 • Dopuštenje za korišćenje kamere
 • Koristi se za pristup kameri ili za snimanje slika i videozapisa sa uređaja.
 • Dopuštenje za korišćenje mikrofona
 • Omogućava pristup i snimanje zvuka mikrofona sa korisnikovog uređaja.
 • Dopuštenje za račune društvenih mreža
 • Koristi se za pristup korisničkim profilima računa društvenih mreža (Facebook i Google).

Kada govorimo o obradi vaših podataka putem aplikacije 24sata moramo naglasiti i kako se obrada podataka može razlikovati u slučaju da koristite mobilni uređaj marke Huawei. 24sata koristi sledeće servise huaweiCore, huaweiAds, huaweiAccount, huaweiAnalytics, huaweiCrash, huaweiBase, huawei Opendevice , huaweiPush , huaweiAppMessaging. Pravni osnov obrade podataka putem ovih servisa je dozvola. Kako Huawei štiti vaše podatke saznajte na https://www.huawei.com/en/privacy-policy . Takođe, molimo Vas da obratite pažnju prilikom skidanja aplikacije i na posebno obaveštenje vezano za zaštitu ličnih podataka koju će Vam pružiti Huawei. Za sva pitanja i nejasnoće uvek se možete obratiti našem službeniku za zaštitu podataka zop@24sata.hr  ili zopcentral@styria.hr .

 • Slanje vesti putem forme "Pošalji vest"

Ukoliko nam šaljete vest putem UGC forme (“Pošalji vijest”) ustupate nam Vaše lične podatke kao što je ime, prezime, broj telefona stoga sadržaj vesti (tekst, slika, video). Vaši lični podaci koriste se isključivo u svrhu eventualnog kontaktiranja stoga moguće isplate honorara.

Kako bismo Vam isplatili honorar, u tim slučajevima, moramo obrađivati Vaše lične podatke kao što je ime, prezime, adresa, matični broj, datum rođenja, dan početka saradnje, dan prestanka saradnje, podatke o honoraru, broj bankovnog računa, porezni status. Gorepomenuti podaci deliće se sa našim računovodstvom stoga se čuvaju kroz razdoblje od 11 godina skladno članku 10. Zakona o računovodstvu (NN 78/2015, 134/2015, 120/2016, 116/2018).

 • Vremenska prognoza

Za potrebe funkcionalnosti vremenske prognoze prikuplja se podatak o mestu stanovanja (lokaciji) radi ispravnog prikazivanja vremenske prognoze prilikom sledeće posete korisnika. Registrovanim korisnicima se podatak zapisuje u korisničkom profilu gde se može izmeniti ili obrisati.

Podatak o mestu stanovanja se može obrisati i na zahtev na e-mail adresu: podrska@24sata.hr. Neko od svojih prava vezanih uz zaštitu ličnih podataka možete ostvariti i kontaktiranjem našeg službenika za zaštitu podataka na zop@24sata.hr ili zopcentral@styria.hr .

Za neregistrovanje korisnike koji na portalu odaberu mesto stanovanja podatak o mestu stanovanja se privremeno zapisuje u pretraživaču korisnika kako bi bio dostupan prilikom sledeće posjete. Taj podatak je anoniman i ne može se na bilo koji način povezati sa identitetom korisnika stoga se može obrisati prilikom brisanja kolačića u pretraživaču.

 • Sigurnost

24sata d.o.o. ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost ličnih podataka stoga usklađenost sa važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opšte uredbe o zaštiti podataka, Zakona o sprovođenju opšte uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjemo kako su Vaši podaci savesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlašćenog pristupa i/ ili nezakonite obrade.

Naši zaposleni obavezani su da poštuju poverljivost Vaših podataka i pridržavati se opštih akata 24sata d.o.o. Takođe, 24sata d.o.o. koristi najsavremenije tehničke i organizacijske zaštitne mere kako bi osiguralo sigurnost vaših ličnih podataka.

 • Rok skladištenja

Skladištimo Vaše podatke do isteka roka od 3 (tri) godine računajući od isteka ugovornog odnosa, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok skladištenja (primera radi 11 godina u slučaju primene propisa vezanih za i iz Opšteg poreznog zakona).

U slučaju da Vaše podatke prikupljamo na temelju dozvole, istu ćemo od Vas ponovno tražiti istekom 12 meseci od kada je ista data, odnosno od kada su zadnji put promenjene Vaše preference vezano za upotrebu kolačića i obradu podataka putem istih.

 • Prava korisnika

Korisnik odlučuje koje podatke o sebi čini dostupnim 24sata d.o.o. U slučaju promene bilo kog Vašeg ličnog podatka molimo Vas da nas o promenama obavestite na e-mail adresu: podrska@24sata.hr kako bismo ispravili ili ažurirali vaše lične podatke.

Imajte na umu da od 24sata d.o.o. možete u bilo kom trenutku zatražiti sledeće:

da vam omogući pristup Vašim ličnim podacima

24sata d.o.o. možete pitati koje Vaše lične podatke koristi, a možete tražiti i pristup tim ličnim podacima. Imate pravo da znate svrhu obrade, koje kategorije Vaših ličnih podataka čuvamo, tela ili kategorije tela sa kojima Vaše lične podatke delimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neposredno prikupljaju.

da Vam osigura kopiju ličnih podataka koje čuvamo

Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih ličnih podataka koje čuvamo o Vama.

zatražiti ispravku pogrešnih podataka

Želimo da su Vaše osobne informacije tačne i ažurne. Možete nam tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netačne ili zastarele.

zatražiti brisanje ličnih podataka

Možete tražiti od 24sata d.o.o. da zaustavi obradu ili čak brisanje vaših ličnih podataka. Ukoliko nam Vaši lični podaci trebaju za obavljanje neke ugovorne obveze prema Vama, 24sata d.o.o. bi mogao da prestane biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obaveza. Takođe, ukoliko su Vaši lični podaci potrebni kako bi mogli da ostvarite određene zakonske obaveze (npr. porezne obaveze), Vaš zahtev se možda neće moći ostvariti.

Ograničavanje pristupa Vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti

Ukoliko želite da osporite tačnost podataka, ili nam više ne trebaju lični poaci za svrhu obrade, ali su oni Vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahteva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo da tražite ograničavanje obrade ličnih podataka.

podneti prigovor na način kako koristimo Vaše podatke

Setite se da imate pravo na prigovor obradi ličnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju 24sata d.o.o. smatra legitimnom.

zahtevati prenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)

Ukoliko se obrada temelji na Vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo da tražite od 24sata d.o.o. prenos podataka drugom vršitelju obrade.

Ovim putem Vas još jednom obaveštavamo kako imate pravo povući danu dozvolu u bilo kom trenutku, na način da nas obavestite na e-mail adresu: podrska@24sata.hr ili u pisanom ili drugom elektronskom obliku ili usmenim putem. Dozvolu uvek možete povući jednako lako kao što ste je i dali. Napominjemo kako će sve obrade i/ili prenosi učinjeni do datuma povlačenja dozvole ostati pravno valjani.

Neko od svojih prava vezanih za zaštitu ličnih podataka možete ostvariti i kontaktiranjem našeg službenika za zaštitu podataka na zop@24sata.hr ili zopcentral@styria.hr .

U slučaju da ste odlučili da ne želite deliti svoje podatke, molimo Vas uvažite kako možda nećete moći da pristupite nekim delovima naših internet stranica odnosno web portala. Korisnici koji odluče da više ne žele da primaju naše usluge mogu se odjaviti od primanja obaveštenja i newslettera na način da odustanu od pretplate na našoj stranici, slanjem e-mail obavešzenja na podrska@24sata.hr

 • Automatizovana obrada

Napominjemo kako se neki podaci (poput vrste internet pretraživača koji koristite, broja poseta, prosečnog vremena provedenog na stranicama, pregledavani sadržaj i slični) obrađuju automatski prilikom pristupa internet stranicama 24sata d.o.o. Navedeni podaci se koriste u svrhu procene privlačnosti naše internet stranice. Napominjemo kako korisnik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatizovanoj obradi, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između korisnika i 24sata d.o.o., dopuštena srpskim pravom ili pravom Unije ili temeljena na izričitoj dozvoli korisnika.

 • Drugi partneri

24sata d.o.o. koristi usluge društva Piano Software Inc. koje takođe može prikupljati Vaše lične podatke kao što su: ime i prezime, email adresa, datum rođenja, pol i adresa. Pravni osnov za obradu ove kategorije podataka u svrhu pretplate na newsletter te kupovina pristupa člancima na web mestu 24sata je izvršavanje obaveze voditelja obrade vezano za ugovor koji se sklapa sa ispitanikom s obzirom da se usluga plaća.


Podaci koji se prikupljaju putem interfejsa društva Piano Software Inc. čuvaće se do trenutka prestanka korišćenja usluge, izričito duže kada se radi o poštovanju važećih propisa kojih se 24sata mora pridržavati (premirea radi podaci o računu čuvaju se 12 godina, podaci o ostvarivanju prava ispitanika trajno).
Voditelj obrade potpisao je poseban ugovor o obradi i deljenju podataka sa društvom Piano Software Inc. Ukoliko Vas zanimaju detalji vezano za pomenuti ugovor obratite se našem službeniku za zaštitu podataka na zop@24sata.hr ili zopcentral@styria.hr .


Više podataka o politici zaštite ličnih podataka društva Piano Software Inc. možete pronaći na: https://piano.io/gdpr/  
Primedbe vezane za obradu ličnih podataka od strane društva Piano Software Inc. možete uputiti na email adresu: security@piano.io 

 • Veze sa drugim stranicama

Ova politika o zaštiti privatnosti odnosi se na početnu stranicu domaćina 24sata d.o.o. Navedene stranice mogu sadržati veze sa drugim davateljima usluga stoga se na njih ista ne odnosi. Prilikom napuštanja internet stranice 24sata d.o.o., molimo Vas da se upoznate sa izjavama o politici zaštite privatnosti na svakoj internet stranici koja prikuplja lične podatke.

Svakako moramo naglasiti kako se ova Politika primenjuje i na miss7.hr, missMAMA.hr, missZDRAVA.hr, autostart.hr, joomboos.hr, express.hr, gastro.hr

 • Podaci koje o Vama prikuplja Google LLC

24sata d.o.o. koristi usluge koje pruža kompanija Google LLC i njena povezana društva, uključujući YouTube, Android i usluge koje se pružaju na web-lokacijama trećih strana, primera radi usluge oglašavanja (dalje u tekstu: Google).

24sata d.o.o. je dužan da obavesti svoje korisnike i o podacima koje prikuplja Google pružajući svoje usluge drugim pravnim i fizičkim osobama.

Podaci koje Google prikuplja uključuje jedinstvene identifikatore, vrstu i postavke preglednika, vrstu i postavke uređaja, operativni sistem, podatke o mobilnoj mreži koje uključuju naziv operatera i telefonski broj stoga broj verzije aplikacije.

Nadalje, Google prikuplja podatke o interakciji aplikacija, pretraživača i uređaja sa Google uslugama, uključujući IP adresu, izjave o rušenju, aktivnost sistema te datum, vreme i URL preporuke za zahtev ispitanika.

Google prikuplja podatke kada neka Googleova usluga na Vašem uređaju kontaktira Google servere – primera radi kada instalirate aplikaciju iz Trgovine Play ili kada usluga proverava jesu li dostupna automatska ažuriranja. Ako koristite Android uređaj sa Googleovim aplikacijama, Vaš uređaj povremeno kontaktira Googleove servere radi davanja podataka o uređaju i povezivanja sa našim uslugama. To uključuje podatke kao što su vrsta uređaja, naziv mobilnog operatera, izjave o rušenju i aplikacije koje ste instalirali.

 1. Podaci o vašim aktivnostima

Podatke o vašim aktivnostima na Google uslugama Google prikuplja kako bi Vam na temelju njih preporučio videozapis na YouTubeu koji bi Vam se mogao svideti. Podaci o aktivnostima koje Google prikuplja mogu uključivati:

 • pojmove koje tražite
 • videozapise koje gledate
 • prikaze sadržaja i oglasa stoga interakciju sa njima
 • podaci o glasovnoj i audio aktivnosti prilikom upotrebe audio funkcija
 • aktivnosti kupovine
 • osobe sa kojima komunicirate i delite sadržaj
 • aktivnosti na web-lokacijama i u aplikacijama treće strane koje koriste naše usluge
 • istoriju pregledavanja u Chrome-u koju ste sinhronizovali sa svojim Google računom.

Ukoliko Google usluge koristite za upućivanje i primanje poziva ili slanje i primanje poruka, Google može prikupljati podatke telefonskog zapisnika kao što su Vaš telefonski broj, broj koji ste nazvali, broj koji je primio poziv, brojeve na koje su pozivi preusmereni, vreme i datum poziva i poruka, trajanje poziva, podatke o usmeravanju i vrste poziva.

Na svom Google računu možete pronaći podatke o aktivnosti koje su spremljene na Vaš račun i upravljati njima.

     2. Podaci o lokaciji

Podatke o Vašoj lokaciji Google prikuplja kada upotrebljavate specifične Google usluge. Vaša se lokacija može odrediti uz različite nivoe preciznosti na temelju:

 • GPS-a
 • IP adresa
 • podataka senzora na uređaju
 • podataka o stvarima u blizini uređaja kao što su Wi-Fi pristupne taačke, mobilni odašiljači i uređaji sa omogućenim Bluetoothom.

U nekim okolnostima Google prikuplja podatke o Vama i iz javno dostupnih izvora.

Na primer, ako se Vaše ime pojavi u lokalnim novinama, Googleova tražilica može da indeksira taj članak i prikaže ga drugim korisnicima kada pretražuju Vaše ime.

Važno je napomenuti da podatke o vama Google može prikupljati i od pouzdanih partnera, uključujući marketinške partnere koji pružaju podatke o mogućim korisnicima Google poslovnih usluga i partnera za sigurnost koji nam pružaju podatke za zaštitu od zlouporabe kao i oglašivača radi pružanja oglasa i usluga istraživanja u njihovo ime.

U koje svrhe Google prikuplja Vaše podatke

Vaše podatke Google može upotrebljavati kako bi osigurao ispravan rad usluga, na primer praćenjem zastoja ili rešavanjem poteškoća koje prijavite.

Nadalje, Google podatke upotrebljava u analitičke i merne svrhe.

Na primer, Google analizira podatke o Vašim posetama Google web-lokacijama te upotrebljava i podatke o oglasima sa kojima ste stupili u interakciju.

Kada posetite web-lokacije koje upotrebljavaju Google Analytics, Google i korisnik Google Analyticsa Google može povezati podatke o Vašoj aktivnosti na toj web lokaciji sa aktivnostima na drugim web-lokacijama koje upotrebljavaju Google usluge oglašavanja. Prikupljene podatke, kao što je adresa elektronske pošte, Google upotrebljava za interakciju sa Vama. Na primer, može Vam poslati obaveštenje ako otkrije sumnjivu aktivnost, na rpimer pokušaj prijave na Vaš Google račun sa neuobičajene lokacije Ili Vas može obavestiti o predstojećim promenama ili poboljšanjima usluga.

U slučaju da vi kontaktirate Google, Google evidentira zapis o zahtvu radi lakšeg rešavanja Vaše poteškoće.

Google upotrebljava automatizovane sisteme koji analiziraju Vaš sadržaj radi pružanja prilagođenih rezultata pretraživanja, prilagođenih oglasa ili drugih karakteristika prilagođenih vašem načinu upotrebe naših usluga.

Vaše sadržaje Google analizira i radi otkrivanja zloupotrebe kao što su neželjeni, zlonamerni ili nezakoniti sadržaj. Za prepoznavanje uzoraka u podacima Google se služi i algoritmima.

Na primer, Google prevoditelj pomaže ljudima da komuniciraju na različitim jezicima tako što otkriva uobičajene jezične uzorke u frazama za koje tražite prevod.

Za gore opisane svrhe Google može kokmbinovati prikupljene podatke sa svojih usluga i svih Vaših uređaja. Zavisno o postavkama Vašeg računa, vaša aktivnost na drugim web-lokacijama i u drugim aplikacijama može biti povezana sa Vašim ličnim podacima radi poboljšanja Google-ovih usluga i oglasa koje Google prikazuje.

Ako drugi korisnici već imaju vašu adresu elektronske pošte ili druge identifikacijske podatke, Google im može prikazati vaše javno vidljive podatke Google računa, na primer Vaše ime i fotografiju. Tako na primer mogu lakše raspoznati elektronsku poruku koju im pošaljete.

VAŠE KONTROLE PRIVATNOSTI

Imate mogućnost izbora u vezi sa podacima koje Google prikuplja o Vama i načinom na koji ih upotrebljava.

U ovom odeljku su opisane glavne kontrole za upravljanje privatnošću :

 • Možete posetiti proveru podešavanja privatnosti putem kojih možete pregledati i prilagoditi važna podešavanja privatnosti.
 • Posetite stranicu Provera postavki privatnosti, Upravljanje podacima stoga pregled i ažuriranje podataka.
 • Kada ste prijavljeni, uvek možete pregledati i ažurirati podatke tako da posetite usluge koje upotrebljavate.
 • Google je uspostavio i mesto na kom možete pregledati podatke koje se spremaju na Vaš Google račun i upravljati njima.

Na vašem Google računu dostupne su sledeće kontrole:

 1. Kontrole privatnosti
 2. Kontrole aktivnosti

Odredite vrste aktivnosti za koje želite da se spremaju na Vaš račun.

      3. Postavke oglasa

Upravljajte postavkama oglasa koji vam se prikazuju na Google-u te na web-lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Google-om. Možete izmeniti svoje interese, odabrati hoće li se Vaši lični podaci upotrebljavati za prikaz relevantnih oglasa stoga uključiti ili isključiti određene usluge oglašavanja.

 • Google vam omogućava da upravljate podacima koji drugi vide o Vama na Google-ovim uslugama.
 • Deljene preporuke putem Google-a.

Odaberite hoće li se Vaše ime i fotografija prikazivati pored Vaših aktivnosti kao što su recenzije i preporuke koje se pojavljuju u oglasima.

 • Informacije koje delite.

Odredite sa kim ćete deliti podatke putem svog računa na Googleu+.

 • Google Vam pruža i načine za pregled i ažuriranje podataka.

Na stranici Moja aktivnost možete pregledati i kontrolisati podatke koji nastaju Vašom upotrebom Google-ovih usluga, kao što su Vaša prošla pretraživanja i poseti Google Playu.

Svoju aktivnost možete pregledavati po datumu i temi stoga je možete izbrisati delimično ili u celosti.

 • Uslugu Google nadzorne ploče.

Putem Google nadzorne ploče možete upravljati podacima koji su povezani sa određenim proizvodima.

Vaši lični podaci

 1. Upravljajte svojim informacijama za kontakt kao što su ime, e-adresa i telefonski broj. Kada niste prijavljeni, možete upravljati podacima koji su povezani sa Vašim podacima.

Adaptacija pretraživanja dok ste odjavljeni: odaberite hoće li se Vaša aktivnost pretraživanja upotrebljavati za ponudu relevantnih rezultata i preporuka.

Postavke YouTube-a: pauzirajte i izbrišite istoriju pretraživanja na YouTube-u i istoriju gledanja na YouTube-u.

       2. Podešavanjima oglasa upravljajte na web lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Google-om.

       3. Izvoz, uklanjanje i brisanje podataka

Po želji možete izvesti kopiju sadržaja sa svojeg Google računa da biste ga sigurnosno kopirali ili koristili na nekoj usluzi izvan Googlea.

       4. Zatražite uklanjanje sadržaja sa određenih Google-ovih usluga na osnovi primenjivih zakona.

Da biste izbrisali svoje podatke, možete:

 • Izbrisati sadržaj sa određenih Google-ovih usluga.
 • Potražiti i zatim izbrisati određene stavke sa računa putem stranice Moja aktivnost.
 • Izbrisati određene Google-ove proizvode, uključujući podatke koji su sa njima povezani.
 • Izbrisati celi Google račun.

Naposletku, tu je i Upravitelj neaktivnih računa pomoću kog možete nekom drugom omogućiti pristup delovima svog Google računa u slučaju da ga više ne možete upotrebljavati.

      5. Postavke pretraživača: na primer, možete konfigurisati pretraživač tako da naznačite kada Goole postavi kolačić u Vaš pretraživač. Pretrađivač možete konfigurisati i tako da blokira sve kolačiće sa određenog domena ili svih domena.

Pritom napominjemo da se Google usluge za ispravan rad oslanjaju na kolačiće, na primer kako bi zapamtile Vaše postavke jezika.

      6. Postavke uređaja: Vaš uređaj može imati kontrole koje određuju koje podatke Google može prikupljai. Na primer, na Android uređaju možete promeniti postavke lokacije.

Prenos u treće zemlje

24sata d.o.o. koristi alate i usluge pružatelja usluga, ali i društvenih mreža koje ne posluju samo na području Europske unije. Dužni smo Vas upozoriti kako te treće strane koje upravljaju tim uslugama redovno prenose ili mogu preneti Vaše lične podatke u SAD gde se isti mogu deliti sa obaveštajnim službama skladno propisima koji su na snazi u SAD. U skladu sa tim propisima, Vaša prava na zaštitu ličnih podataka u SAD-u mogu biti ograničena uslovom građanstva, potrebom dokazivanja osnove za podnošenje tužbe i žalbe ili tajnošću istražnih postupaka.

Stalo nam je do zaštite Vaših podataka i upravo zbog toga smo pokrenuli mehanizme koji će omogućiti veći nivo Vaše zaštite. Važno nam je da znate kako smo pokrenuli i reviziju naših partnera za koje znamo ili sumnjamo da podatke prenose u treće zemlje odnosno u SAD. Do okončanja spomenutih postupaka privremeno ćemo prenos ličnih podataka vršiti na osnovi Vaše dozvole putem skočnog prozora.

O svim preduzetim merama ćemo Vas dodatno obavestiti stoga ćemo po okončanju postupaka koji su u toku izmeniti i naše politike. Ukoliko Vas zanima na koji način treće strane menjaju svoja pravila o zaštiti podataka za Google LLC pogledajte na linku: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US , dok za društvene mreže koje koristimo pogledajte u nastavku.

 

Obaveštenje o zaštiti podataka

 

24sata d.o.o., Oreškovićeva ulica 6H/1, 10 000 Zagreb, OIB: 78093047651  (dalje u tekstu: "24 sata") kao administrator pagea ˝JoomBoos˝ u sklopu društvene mreže Facebook je vođa obrade vaših ličnih podataka. Meta Platforms Ireland Limited, takođe je vođa obrade vaših ličnih podataka. U svakom trenutku 24sata možete kontaktirati putem e-maila službenika za zaštitu podataka zop@24sata.hr ili zopcentral@styria.hr ili slanjem dopisa na adresu Oreškovićeva ulica 6H/1, 10 000 Zagreb.

 

Pročitajte ov obaveštenje pažljivo kako biste razumeli zašto i kako prikupljamo Vaše lične podatke koristeći alate koje Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (dalje u tekstu: Meta ili Meta Platforms Ireland Ltd) koristi i nudi kao uslugu svojim korisnicima stoga kako će se oni koristiti.

 

U ovom obaveštenju opisujemo podatke koje obrađujemo radi pružanja podrške Facebooku, Instagramu, Messengeru i drugim proizvodima te karakteristikama koje Meta nudi (pogledajte odjeljak Meta proizvodi) ili koje Meta obrađuje u sklopu pružanja svoje usluge nama kao vođi obrade.

 

Dodatne alate i informacije možete pronaći i u podešavanjima Facebooka i podešavanjima Instagrama.

 

Kako bismo Vam praktično dočarali na šta se sve prethodne aktivnosti odnose kao primer navodimo:  kada nam pošaljete upit putem Facebook poruke, naši administratori  u sklopu odgovora na istu obradiće vaše lične podatke.

 

Putem društvenih mreža 24sata Vas obaveštava o događajima i aktivnostima, dostavlja Vam obaveštenja i vesti koje bi Vas mogle zanimati, sve temeljem legitimnog interesa i/ili dozvole zavisno o vrsti aktivnosti koju provodi.

 

Obrađujemo prilikom provođenja prethodno navedenih aktivnosti Vaše lične podatke, što može uključivati ime, prezime, e-mail, pol, nadimak, lične fotografije ili druge vrste slika koje ste podelili sa nama, Vaša opredeljenja ukoliko ste ih podelili sa nama, Vaše  komentare koje ste podelili sa nama ili Vaše interese i događaje koje mislite da su važni pa ste ih podelili sa nama.

 

Vaši lični podaci mogu se obrađivati u različite svrhe, ako je to neophodno za poštivanje zakonskih obveza (npr. za dostavljanje podataka sudovima ili organima kaznenog progona), ako ste pristali na odgovarajuću obradu ili ako je obrada na drugi način zakonita prema obavezujućim propisima ili internim aktima 24sata. Ako se podaci obrađuju u drugu svrhu, pre obrade pružćemo Vam informacije o toj drugoj svrsi stoga sve druge relevantne informacije.

 

Pristup Vašim ličnim podacima ima Meta Platforms Ireland Ltd. Ovlašćene treće strane će možda trebati da pristupe ili skladište lične podatke ako to zahtevaju ili dopuštaju obavezujući propisi (npr. državna tela, sudovi, spoljni savetnici i druge treće osobe koje se smatraju javnim telima).

 

Obrađivaćemo prikupljene podatke onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe radi koje su prikupljeni. Ako se obrada temelji na Vašoj prijavi imate pravo u bilo kojem trenutku povući prijavu. Povlačenje neće uticati na zakonitost obrade na temelju prijave pre njenog povlačenja, a Vaši podaci koje obrađujemo na temelju iste prestaćemo da obrađujemo.

 

Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, lični se podaci mogu skladištiti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lekova. 24sata će određene lične podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka, na primer ukoliko ste nam poslali neki prigovor putem privatne poruke na Facebook-u ili ako ste od nas zahtevali ostvarenje nekih Vaših prava, konverzaciju ćemo čuvati kako bismo razmotrili Vaše zahteve, a sve vezano uz izvršavanje naših obaveza propisanih važećim zakonima RH.

 

Vaša prava su sledeća: pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje ("pravo na zaborav), pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor stoga pravo na prenosivost podataka. Više o svojim pravima i načinu na koji koristimo Vaše lične podatke možete saznati na https://joomboos.24sata.hr/pravila-privatnosti/ .

 

Ako želite koristiti jedno ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka koji će vam rado pomoći u svakom trenutku.

 

Ako niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrebili Vaše lične podatke, možete podneti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka.

 

Naši kontakt podaci:

 

Naziv: 24sata d.o.o.

Adresa: Oreškovićeva ulica 6H/1, 10 000 Zagreb

Službenika za zaštitu podataka možete dobiti putem: zop@24sata.hr ili zopcentral@styria.hr.

 

Kako podatke o Vama prikuplja i obrađuje 24sata kao korisnik Facebook pagea ˝JoomBoos˝?

 

24sata kao voditelj obrade ličnih podataka korisnika Facebook pagea ˝JoomBoos˝ koristi Vaše lične podatke kako bi Vama kao korisnicima omogućio korištenje usluga i aktivnosti koje pruža putem Facebook pagea, stvorio bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga, kontaktirao korisnike radi dostave obaveštenja, poboljšao oglašivačke i promocijske aktivnosti stoga analizirao upotrebu Facebook pagea.

 

Takođe, lični podaci mogu se koristiti za rešavanje problema, implementaciju administracijskih zadataka stoga uspostavljanje kontakta sa korisnicima.

 

Uvid u lične podatke korisnika Facebook pagea ˝JoomBoos˝ može imati administrator  i to u  sklopu izvršavanja  svog delokruga posla. Uz administratora imenovanog od strane voditelja obrade uvid u podatke mogu imati i pravne osobe koje učestvuju u izvršavanju pravnih odnosa sa korisnicima kao što su informatička podrška, marketinška podrška, društva koja su povezana sa 24sata, javna tela koja zahtevaju dostavu ličnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju 24sata, a o čemu 24sata vodi propisane evidencije aktivnosti obrade.

 

Meta proizvodi

 

Meta proizvodi obuhvataju Facebook (uključujući Facebookovu mobilnu aplikaciju i pretraživač u aplikaciji), Meta View, Messenger, Instagram (uključujući aplikacije kao što je Boomerang), Uređaji portala, Proizvodi Meta Quest prilikom upotrebe korisničkog računa za Facebook, Spark AR, Meta Audience Network, aplikacije za NPE Team, Meta poslovne alate i sve druge aplikacije, tehnologije, softvere ili usluge koje nudi društvo Meta Platforms Inc. ili Meta Platforms Ireland Ltd.

Meta proizvodi obuhvataju i poslovne alate, tj. alate koje koriste vlasnici web-mjesta i izdavači, razvojni programeri aplikacija, poslovni partneri (uključujući oglašivače i druge) stoga njihovi klijenti kao usluge za podršku poslovanju i razmenu podataka sa Metom, kao što su dodaci za društvene mreže (npr. gumb „Sviđa mi se” i „Dijeli”) stoga Metini SDK-ovi i API-jevi.

Meta proizvodi ne obuhvataju određene proizvode i usluge koje nudi Meta, a koji imaju posebna pravila o privatnosti i uslove pružanja usluge, npr. Workplace, Free Basics, Dječji Messenger i Oculus Products prilikom upotrebe korisničkog računa za Oculus.

Koje podatke prikuplja Meta kada vi koristite Facebook page ˝JoomBoos˝?

Kada korisnik stisne ˝like˝ odnosno ˝sviđa mi se˝ na Facebook pageu ˝JoomBoos˝ vođe obrade prikupljaju Vaše podtke od strane Mete.

Vrste podataka koje Meta prikuplja o Vama zadvise o načina na koji upotrebljavate njihove proizvode.

U podešavanjima Facebooka i postavkama Instagrama možete saznati kako pristupiti podacima koji se prikupljaju i kako ih izbrisati.

Podaci koji se prikupljaju korišćenjem Facebook pagea od strane Meta su:

 

 • sadržaj, komunikacija i drugi podaci koje unosite prilikom upotrebe Meta proizvoda i usluga, ali i  podaci koje unesete kada se registrujete za korisnički račun, kreirate ili delite sadržaj stoga kada šaljete poruke ili komunicirate sa drugima (npr. lokacija fotografije ili datum izrade dokumenta),
 • sadržaj i komunikacije koje Vi i drugi pružate kako bi analizirali kontekst neke objave,
 • podaci sa posebnim zaštitama (npr. ukoliko ste odabrali da pružite podatke o svojim verskim stavovima, političkim stavovima, za koga se „zanimate” ili o svom zdravlju u poljima svog profila na Facebooku ili u sklopu opcije Životni događaji,
 • podaci o Vašem imenu i prezimenu i/ili nadimku i/ili korisničkom imenu, stranicama, korisničkim računima, znakovima i grupama sa kojima ste povezani stoga o načinu interakcije sa njima (npr. osobe sa kojima najviše komunicirate ili grupe čiji ste još član),
 • podaci za kontakt ako ih odlučite preneti, sinhronizovati ili uvesti sa uređaja (iz adresara, popisa poziva ili istorije popisa SMS poruka), a Meta ih upotrebljava, na primer, da bi Vam pomogla da pronađete poznanike,
 • podaci o tome kako upotrebljavate Meta proizvode, ali i naše proizvode npr. podaci o vrsti sadržaja koje pregledavate i na koje reagujete, funkcijama koje koristite, Vašim aktivnostima, ljudima ili korisničkim računima sa kojima stupate u interakciju stoga podatke o vremenu, učestalosti i trajanju V aših aktivnosti,
 • podaci sa računara, telefona, povezanih televizora i drugih uređaja povezanih sa internetom koje koristite i koji se integrišu sa Meta proizvodima stoga podaci na različitim uređajima koje koristite (npr. Meta koristi prikupljene podatke o Vašoj upotrebi njihovih proizvoda kako bi personalizovala sadržaj (uključujući oglase) ili funkcije koje vidite kada koristite njene proizvode na drugom uređaju kao što je lap top ili tablet),
 • svojstva uređaja (npr. Operativni sistem, verzije hardvera i softvera, daljina punjenja baterije, snaga signala), radnje na uređaju (npr. podaci o radnjama i postupcima izvršenima na uređaju, poput toga da li je prozor u prvom planu ili pozadini, ili o pokretima miša (što pomaže razlikovati ljude od botova), jedinstvene identifikatore, identifikatore uređaja poput onih iz igara, aplikacija ili korisničkih računa, signali Bluetootha i podaci o obližnjim Wi-Fi pristupnim tačkama, pratiocima i odašiljačima mobilne telefonske mreže,
 • podaci iz podešavanja uređaja (npr. GPS lokaciji),
 • podaci kao što su naziv vašeg davatelja usluge mobilne mreže ili davatelja usluga interneta, jezik, vremenska zona, broj telefona, IP adresa, brzina veze i, u nekim slučajevima, podaci o drugim uređajima koji su u blizini ili na vašoj mreži,
 • podaci iz kolačića: podaci iz kolačića skladišteni na vašem uređaju uključujući identifikatore kolačića i podešavanja (više pročitajte u odeljku u kom navodimo više o kolačićima),
 • podaci od partnera (npr. oglašivači, razvojni programeri aplikacija i izdavači mogu Meti slati podatke putem Meta poslovnih alata koje koriste, uključujući Meta dodatke za društvene mreže (kao što je dugme „Sviđa mi se”), prijavu putem Facebooka, Meta API-je i SDK-ove ili Meta piksel),
 • podaci iz svih Meta proizvoda i uređaja (npr. Povezujemo podatke o Vašim aktivnostima na različitim Meta proizvodima i uređajima kako bismo pružili prilagođenije i doslednije iskustvo na svim Meta proizvodima koje koristite gde god ih koristili),
 • podaci koji se odnose na lokaciju (npr. gde živite, mesta na koja volite da idete, preduzeća i ljudi u blizini kojih se nalazite),
 • podaci koji proizlaze iz prepoznavanja lica,
 • oglase i druge sponzorisane sadržaje (npr. podaci o tome šta Vas zanima, Vašim aktivnostima i vezama).

Važno je ponoviti, 24sata je vođa obrade samo u odnosu na podatke korisnika Facebook pagea. Moramo Vam naglasiti da je i Meta, takođe samostalni vođa obrade podataka u odnosu na sve Vaše podatke s obzirom da koristite njihove proizvode stoga ih upotrebljavaju u zavisnsti od Vaših odabira.

24sata ne prikuplja sve podatke koje prikuplja, obrađuje i skladišti Meta kako bi pružila i podržala svoje proizvode i povezane usluge opisane u Uslovima upotrebe Facebooka i Uslovima upotrebe Instagrama.

O podacima koje o Vama prikuplja Meta još pogledajte i na: https://hr-hr.facebook.com/policy.php

 

Svrhe za koje se Vaši podaci prikupljaju su:

 • pružanje, personalizacija i poboljšanje proizvoda (npr. radi isporuke proizvoda, uključujući personalizaciju karakteristika i sadržaja),
 • pružanje merenja, analitike i drugih poslovnih usluga,
 • unapređenja sigurnosti, integriteta i zaštite,
 • komunikacija sa Vama kako bismo Vam slali obaveštenja, komunicirali sa Vama o našim proizvodima i slali Vam obaveštenja o našim pravilima i uslovima,
 • Vaše podatke koristimo i da bismo Vam odgovorili na pitanja
 • istraživanje i inovacije za društveno dobro.

 

Više o svrhama za koje Facebook koristi Vaše podatke pogledajte na: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Kako podatke o Vama deli Meta  

Vaši podaci dele se sa drugima na sledeće načine:

 1. Deljenje u Meta proizvodima
 2. Sadržaj koji drugi dele ili ponovo dele o Vama
 3. Podaci o Vašem aktivnom statusu ili prisutnosti na Facebooku ili na našem Facebook pageu ˝JoomBoos˝
 4. Aplikacije, web-mesta i integracije proizvoda trećih strana u Meta proizvodima ili pomoću njih
 5. Novi vlasnik (ako se promeni vlasništvo ili nadzor nad svim ili delom Meta proizvoda ili njihovih karakteristika, Vaši podaci mogu se preneti na novog vlasnika)
 6. Deljenje sa partnerima trećih strana

Meta sarađuje sa partnerima – trećim stranama koji joj pomažu u isporuci i poboljšavanju proizvoda ili koriste Meta poslovne alate kako bi povećali svoje poslovanje.

24sata kao vođa obrade ne deli podatke koji Vas lično identifikuju niti može uticati na način na koji će se svi Vaši podaci od strane Mete prikupiti, za šta će se koristiti stoga kome se deliti. Meta  kao samostalni vođa obrade deli Vaše podatke i prenosi ih u treće zemlje, između ostalog i u SAD.

Morate znati da Meta oglašivačima pruža izveštaje o kategorijama ljudi koji vide njihove oglase i o učinku njihovih oglasa, a sve kako bi Meta podelila podatke o Vama kako bi pružili analitička i merne izveštaje svojim partnerima.

Dalje, Meta pruža podatke i sadržaj prodavcima i pružaocima usluga koji podržavaju njihovo poslovanje, istraživačkim partnerima i akademskoj zajednici radi sprovođenja istraživanja koja promovišu učenje i inovacije kojima se poboljšavaju otkrića i inovacije na području opšte društvene nege, tehnološkog napretka, javnog interesa, zdravlja i dobrobiti stoga sa telima za sprovođenje zakona ili na temelju pravnih zahteva.

Zadržavanje podataka, deaktiviranje i brisanje korisničkog računa

Meta skladišti podatke sve dok više nisu nužni za pružanje usluga i Meta proizvoda ili dok Vaš korisnički račun ne bude izbrisan – zavisno o tome šta nastupi ranije.

Ta odluka koja se donosi od slučaja do slučaja zavisi od stvari kao što je priroda podataka, zašto se prikupljaju i obrađuju stoga relevantne pravne ili operativne potrebe zadržavanja. Na primer, kada tražite nešto na Facebooku, možete da pristupite toj pretrazi i izbrisati je iz svoje istorije pretraživanja u svakom trenutku, ali zapis o toj pretrazi Meta briše nakon 6 meseci.

Ako podnesete kopiju svog identifikacijskog dokumenta koji izdaje na primer Vlada za potrebe provere korisničkog računa, Meta briše tu kopiju 30 dana nakon podnošenja.

Kada izbrišete svoj korisnički račun, Meta briše sadržaje koje ste objavili, kao što su Vaše fotografije i novi statusi, i kasnije više nećete moći da dođete do tih podatka. Podaci koje su drugi podelili o Vama nisu deo vašeg korisničkog računa i neće se izbrisati. Ako ne želite da izbrišete svoj korisnički račun, već samo privremeno da prestanete da upotrebljavate proizvode, umesto toga možete deaktivirati svoj korisnički račun. 

Kako biste izbrisali svoj korisnički račun u bilo kom trenutku, posetite podešavanja Facebooka i podešavanja Instagrama.

Podacima koje je Meta primila o Vama, Meta može da pristupi i može ih čuvati tokom dužeg razdoblja ako su predmet pravnog zahteva ili obaveze, vladine istrage ili istraga mogućih povreda važećih uslova ili pravila ili iz drugih razloga, a sve da bi sprečili moguću štetu.

Takođe, Meta zadržava podatke iz računa koji su onemogućeni zbog kršenja uslova barem godinu dana da bi sprečio ponavljanje zloupotrebe ili drugo kršenje uslova.

Kako Meta Platforms Ireland Ltd. deli i prenosi podatke u sklopu globalnih usluga koje i 24sata koristi?

Meta deli podatke na globalnoj razmeri, kako interno unutar Meta društva tako i prema spoljašnjosti sa svojim partnerima i sa osobama sa kojima se povezujete i sa kojima delite sadržaj širom sveta u skladu sa ovim pravilima. 

Podaci koje kontroliše Meta Platforms Ireland bit će preneseni ili poslati u Sjedinjene Američke Države ili druge zemlje izvan države u kojoj živite.

Kao korisnike Facebooka, ali i kao korisnike Facebook pagea ˝JoomBoos˝ moramo Vas obavestiti kako Meta Platforms Ireland Ltd. od 7 meseca 2020. godine ne bi smela izvoziti podatke izvan prostora EU.  To je posedica presude SCHREMS II. Nažalost, ne možemo Vam garantovati da Meta Platforms Ireland Ltd. to i ne čini , ali obaveštavamo Vas kako činimo sve što je u našoj moći da pronađemo validno rešenje kako bi Vaši podaci bili sigurni i kako biste i dalje uživali u sadržajima na našem Facebook pageu. Sigurnost naših korisnika nam je na prvom mestu. Privremeni pravni osnov je Vaša dozvola koju dajete u trenutku kada odlučite da pratite naš Facebook page, ali zapamtite da ste na sve uslove deljenja pa i prenošenja podataka u SAD pristali kada ste otvorili Facebook profil. Mi kao samostalni vođa obrade podatke ne prenosimo u treće zemlje.

Kako možete ostvarivati svoja prava koja vam daje GDPR od strane Mete?

Temeljem Opšte uredbe o zaštiti podataka imate pravo pristupiti svojim podacima stoga ih ispraviti, prenositi i izbrisati.

Saznajte više o tim pravima i saznajte kako možete ostvarivati svoja prava i u podešavanjima Facebooka i podešavanjima Instagrama. Takođee imate pravo na prigovor i ograničenje određene obrade svojih podataka. 

 To uključuje:

• pravo na podnošenje prigovora na obradu Vaših podataka za potrebe direktnog marketinga koje možete ostvariti upotrebom veze „otkaži pretplatu” u takvim marketinškim komunikacijama i

• pravo na podnošenje prigovora na obradu Vaših podataka kada izvršavamo zadatak u javnom interesu ili u cilju svojih legitimnih interesa ili legitimnih interesa treće strane. Možete ostvariti to pravo na Facebooku i na Instagramu.

Kako se možete obratiti u slučaju pitanja?

Možete saznati više o načinu zaštite privatnosti na Facebooku.

Ako imate pitanja, možete nam se obratiti putem pošte na e-mail našeg službenika za zaštitu podataka zop@24sata.hr ili zopcentral@styria.hr.

Takođe, možete se obratiti društvu Meta Platforms Ireland Ltd, putem interneta ili pošte na:

 

META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

 

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

 

 

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju Vaši lični podaci možete se obratiti vodećem nadzornom telu nadležnom za Meta Platforms Ireland Limited, Irskom komesaru za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu ličnih podataka Republike Srbije.

 

 

Više o pravilima privatnosti možete saznati na: https://hr-hr.facebook.com/policy.php

Sporove koje imate sa Meta Platforms Ireland Ltd., a u vezi sa pravilima o zaštiti privatnosti i povezanim praksama možete rešiti putem društva TRUSTe, koja je alternativno telo za rešavanje sporova u Sjedinjenim Američkim Državama. 

Društvu TRUSTe možete se obratiti putem njegova web-mjesta. 

Za moguće sporove sa 24sata obratite nam se na gore navedene kontakt podatke.

 

Druge web stranice i Facebook pageevi

 

Ove obaveštenje se odnosi samo na upotrebu i korištenje podataka koje 24sata prikuplja od korisnika (ispitanika) putem Facebook pagea ˝JoomBoos˝ koristeći IT sisteme i tehnologije koje koristi Meta Platforms Ireland Ltd. (https://www.facebook.com/joombooshr/ ).

Druge stranice, osim prethodno navedenih, koje se može pristupiti putem Facebook pagea imaju vlastite izjave o poverljivosti. Ako preko Facebook pagea ˝JoomBoos˝ kao vođe obrade korisnik poseti jednu ili više drugih web stranica 24sata preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o poverljivosti podataka te stranice.

 

24sata nije odgovoran za načine i uslove rada trećih strana kao i za način i uslove rada Mete stoga Vam upravo zbog toga pružamo ovo obaveštenje kako biste mogli biti svesni svega vezanog za prikupljanje Vaših ličnih podataka.

 

Društvene mreže

24sata d.o.o. prikuplja i obrađuje lične podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. 24 sata d.o.o. odnosno odgovorne osobe imenovane od strane 24 sata d.o.o. imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim lične podatke prikupljene putem istih, posebno one sadržane u porukama, 24 sata d.o.o. ne skladišti stoga dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovoj Politici. Jedino 24sata d.o.o. može skladištiti Vaše podatke ukoliko nas na to obavezuju važeći propisi Republike Srbije.

24sata d.o.o. koristi poslovni profil koristeći usluge Facebooka, Twittera, Instagrama i Youtubea, a o njihovim pravilima privatnosti odnosno izjavama o poverljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše lične podatke možete pogledati na:

FACEBOOK ONLINE

https://www.facebook.com/policy.php

TWITTER ONLINE

https://twitter.com/en/privacy

YOUTUBE ONLINE

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

INSTAGRAM ONLINE

https://help.instagram.com/519522125107875

U slučaju da imate pitanja vezano za prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, Twittera , YouTubea i/ili Instagrama ili želite ostvariti neko od svojih prava garantovanih Opštom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju Vaši lični podaci možete se obratiti vodećem nadzornom telu Facebook-a, Irskom komesaru za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu ličnih podataka Republike Srbije.

 

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

https://help.twitter.com/forms/privacy 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju Vaši lični podaci možete se obratiti vodećem nadzornom telu Twittera-a, Irskom komesaru za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu ličnih podataka Republike Hrvatske.

 

ZA YOUTUBE:
Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Twittera-a, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu ličnih podataka Republike Srbije.

 

ZA INSTAGRAM:
FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju Vaši lični podaci možete se obratiti vodećem nadzornom telu Facebook-a, Irskom komesaru za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu ličnih podataka Republike Srbije.

 • Obaveštenje o promenama i kontakt

Svaka promena naše Politike zaštite privatnosti biće objavljena na početnoj stranici i na drugim mestima za koje se smatra da su za to prikladna.

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih zs izjavu o zaštiti privatnosti molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail: podrska@24sata.hr ili na kontakt podatke našeg službenika za zaštitu podataka zop@24sata.hr ili na zopcentral@styria.hr .